KLACHTEN

Wij zullen altijd al het mogelijke doen om u de hulp de bieden die u nodig heeft. Als u bij Ergo 4 You bekend bent of onze werkwijze kent, zal u dit waarschijnlijk gemerkt hebben.

Een open communicatie en goed onderling contact vinden wij erg belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Maak uw probleem bespreekbaar

Bespreek uw probleem eerst met ons. Misschien komen we er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat wij voldoende tijd voor u kan uittrekken. We kunnen dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Advies een ondersteuning
Vindt u het moeilijk om ons rechtstreeks te benaderen, of komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl