KWALITEIT

Wij zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet, mag zich in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) inschrijven. Iedere 5 jaar voert het KP een herregistratie uit en wordt getoetst of de paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en CVA-ketenzorg.

Om up to date te blijven over de nieuwste ontwikkelingen volgen wij regelmatig nascholingen en workshops. De kwaliteit van de behandeling behouden wij (mede) hoog, door gebruik te maken van evidence, richtlijnen en protocollen.

Om aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen, is er hier de privacy verklaring van Ergo 4 You toegevoegd.

Er is bij Ergo 4 You geen wachttijd.

Wat kunt u verwachten

> Zorg op maat
> Nauwe samenwerking en duidelijke
communicatie met cliënt en
cliëntsysteem

> Behandeling aan huis/ op locatie
(in overleg)

> Professionele, cliëntgecentreerde
werkwijze

> Kwalitatieve dienstverlening
> Multidisciplinaire aanpak, waar nodig
> Direct bereikbaar via telefoon en mail