OVER ERGO 4 YOU

Ergo 4 You is een vrijgevestigde ergotherapie praktijk, met praktijklocatie in Schimmert. In deze praktijk zijn 2 ergotherapeuten werkzaam: Lieke Sprokel & Claire Kusiak. Behandelingen aan huis zijn mogelijk in gehele regio Heuvelland-Maastricht, Parkstad en evt. Westelijke Mijnstreek.

Als ergotherapeut zijn wij gericht op problemen in het dagelijks handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan niet (meer) naar wens lukken, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing (zorg op maat).

Wij richten onze aandacht vooral op de interactie tussen de cliënt, de activiteiten die hij/zij uitvoert en de omgeving waarin deze plaatsvinden. Naast de fysieke omgeving wordt hierbij ook rekening gehouden met de sociale omgeving (zoals partner, mantelzorger, thuiszorg).

We streven samen naar het vergroten van uw zelfstandigheid, zodat u (weer) naar eigen tevredenheid kunt functioneren, betekenisvol kunt handelen en uw kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk blijft.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR O.A.:

> Gewrichtsklachten 
> Vermoeidheidsklachten 
> Oncologische klachten 
> Energetische klachten 
> Neurologische klachten
> Mobiliteitsklachten

> COVID gerelateerde klachten 
> Spanningsklachten (zoals burn-out) 
> Slaapproblemen 
> Klachten bij het zitten of liggen 

Lees verder bij specialisaties

ONZE WERKWIJZE

Om allerlei redenen kan iemand problemen ervaren bij dagelijkse activiteiten. U kunt hierbij denken aan activiteiten gericht op zelfverzorging (ADL), huishoudelijke activiteiten (HDL), mobiliteit, werk en/of vrijetijdsbesteding.

Om een goed inzicht te krijgen in de problemen, vindt de ergotherapie niet alleen plaats in de behandelruimte maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen (thuis, werk, etc.) Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij als ergotherapeut diverse rollen aannemen (behandelaar, adviseur, begeleider, coach).

Er worden altijd samen doelen gesteld voor de toekomst en bekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

Kijk ook op: https://ergotherapie.nl/informatie-voor-clienten/