DEMENTIE

Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes die dementie veroorzaken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Dementie is een ziekte die zich vooral op latere leeftijd openbaart. Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat je met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgt.

Bij dementie raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord en gaan de geestelijke vermogens achteruit. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met: het geheugen, het spreken, begrijpen van dingen, uitvoeren van handelingen, herkennen van dingen en mensen, het maken van plannen en het organiseren.

Het grootste deel van de ouderen met dementie woont thuis. Dit is mogelijk dankzij de hulp van familie en mensen uit hun naaste omgeving; de mantelzorger(s).

Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers (aan huis), het EDOMAH-programma, heeft tot doel de kwaliteit van leven te verbeteren voor zowel de dementerende oudere als ook zijn mantelzorger.

Het effect van dit programma is bewezen; ergotherapie behandeling draagt bij aan het vergroten van de zelfstandigheid van de oudere met dementie en verlaagt de draaglast van de mantelzorger.

Lieke heeft voor dit programma succesvol de scholing afgerond in het voorjaar van 2018.

Bij personen met licht tot matige dementie, wordt met de cliënt en zijn mantelzorger bekeken hoe dagelijkse handelingen aangenamer en effectiever kunnen verlopen. Hierdoor is de dementerende vaak in staat langer in eigen omgeving te functioneren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan hierbij voorop.

Bij personen die in een verder stadium van dementie zijn gekomen, ligt de nadruk op het instrueren van de mantelzorger. Het bieden van comfort (advies zit- en lighouding) en zorg dragen voor veiligheid staan dan meer op de voorgrond.