HERSENLETSEL

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen ontstaan in de loop van het leven. NAH kan worden ingedeeld in 2 soorten; traumatisch hersenletsel (zoals bijv. een (verkeers)ongeval) en niet-traumatisch hersenletsel (zoals bijv. een CVA).
Een CVA wordt ook vaak een beroerte genoemd. CVA is de afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. Een CVA kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Een herseninfarct komt het meeste voor. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat afgesloten door een bloedpropje. Bij een hersenbloeding scheurt of knapt een bloedvat in de hersenen. Als gevolg hiervan krijgt een deel van de hersenen te weinig of geen zuurstof, waardoor dat deel niet meer kan functioneren.

Direct na een NAH/CVA (in het ziekenhuis) is het moeilijk in te schatten hoe u de dagelijkse activiteiten uit kunt voeren. Het kan dat u uw arm niet goed kunt bewegen. Hierdoor is het moeilijk om bijvoorbeeld uzelf te wassen, uw jas aan te doen of te koken. De onzichtbare gevolgen van een CVA zijn vaak net zo groot, of zelfs groter, dan de zichtbare gevolgen. Voorbeelden van onzichtbare gevolgen zijn een veranderd karakter, moeite met onthouden, of sneller overprikkeld zijn.

Het leven met een NAH/CVA kan voor u en uw mantelzorger erg veranderen. Als ergotherapeut leren wij u omgaan met de lichamelijke beperkingen en besteden we aandacht aan de aangedane lichaamszijde. Maar ook de evt. minder zichtbare cognitieve gevolgen zoals het plannen, organiseren, aandacht houden en onthouden kunnen aan bod komen.

Samen zoeken we naar oplossingen om met uw beperkingen te leren omgaan of -indien mogelijk- nog te verbeteren.

Kort na het NAH/CVA is vaak nog herstel mogelijk. Er kan dan in de thuissituatie gericht geoefend worden door middel van bijv. praktische vaardigheidstraining. Wanneer herstel niet meer mogelijk blijkt, zullen we vooral samen bekijken hoe we (met evt. hulpmiddelen of andere strategieën) kunnen compenseren om u toch zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Ergotherapie in de thuissituatie wordt vaak ingezet na ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum.
Vaak vindt er dan een overdracht plaats van de afdeling ergotherapie van de instelling naar de praktijk. Ergo 4 You werkt samen met de lokale ziekenhuizen en revalidatiecentra.

> Kijk ook eens op: https://ergotherapie.nl/wp-content/uploads/2015/11/Ergotherapie-na-een-CVAInformatie-voor-cli%C3%ABnten-en-hun-naasten.pdf.