ONCOLOGIE

Veel mensen met kanker hebben problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze ervaren onder meer pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit en cognitieve problemen.

Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat ergotherapie voor oncologiecliënten veel kan betekenen. Als ergotherapeut kunnen wij in elke fase van de ziekte iets voor u en uw omgeving betekenen. In bepaalde situaties zijn concrete oplossingen mogelijk, op andere momenten gaat het vooral om comfort en het draaglijker maken van de ziekte.

Wij richten ons als ergotherapeut op de aanpak van zowel lichamelijke, als ook cognitieve en emotionele effecten (van de behandeling) van kanker.
Dit kan in de vorm van specifieke behandeling, maar ook coaching of het geven van adviezen en voorlichting is mogelijk. Het bieden van een luisterend oor behoort ook zeker tot onze kernwaardes.

Binnen de oncologie zijn er specifieke aandachtsgebieden, zoals:

> mobiliteitsproblemen
> zit/lig problemen
> transfers
> verminderde zelfredzaamheid
> vermoeidheidsklachten
> pijn
> comfort
> decubitus
> zinvolle daginvulling
> overbelasting mantelzorger
> aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen