VERMOEIDHEID

Iedereen ‘rent’ zichzelf wel eens voorbij. De dagen zijn volgepland met activiteiten. Als gezond persoon, hoeft dit geen probleem te zijn. Na voldoende nachtrust of bijvoorbeeld een rustig weekend, kan men er weer fris tegenaan.

Bij personen met pijn- en/of vermoeidheidsproblematiek ligt dit iets anders. Veelal is de hoeveelheid activiteiten die u aankunt, afgenomen. Soms hebben mensen dan moeite met het aanpassen van de daginvulling. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld minder doen of op goede momenten ineens te veel. Er zijn mensen die structureel overbelasten, maar ook mensen die uit angst veel vermijden.

Indien u deze klachten herkent, kunt u samen met een van ons werken aan uw energieverdeling en (zinvolle) daginvulling. Hier zijn verschillende methodieken voor. Hoe stelt u vast welke activiteiten u kunt doen, zonder u zelf te overbelasten? Waar ligt uw grens? En wat vraagt een bepaalde activiteit van mijn lichaam? Middels de Activiteitenweger kunt u antwoord krijgen op deze vragen. De Activiteitenweger is een planhulpmiddel voor het plannen van uw dagelijkse activiteiten en maakt deze ook meetbaar.

Richtlijn is: hoeveel activiteiten kunt u uitvoeren om binnen uw energiegrenzen te blijven?

Bij pijn- en/of vermoeidheidsklachten is het belangrijk bewust te zijn van uw dagindeling. Ook bewustwording in houding en ergonomie is hierbij belangrijk.
Vaak vraagt het ook om andere keuzes in uw leven te maken en zal gedragsverandering nodig zijn om een balans te vinden en uw klachten te laten afnemen. Wij kunnen u hierin adviseren en coachen/begeleiden.
De Activiteitenweger is een effectieve methode om hierbij te gebruiken, maar ook andere interventies (hetgeen het best past bij u) kunnen worden toegepast.