ZIT/LIG PROBLEMATIEK

We zijn niet gemaakt om te zitten. Iedereen die wel eens wat langer op zijn billen heeft moeten zitten weet hoe ongemakkelijk dat kan zijn. Als ergotherapeut komen wij regelmatig in aanraking met mensen die diverse zitproblemen ervaren (bijvoorbeeld t.g.v. een beperkte mobiliteit). Met de juiste aandacht en hulpmiddelen zijn deze problemen vaak goed aan te pakken zijn.

Decubitus ofwel doorzitten is een zitprobleem dat in heel veel gevallen niet had hoeven optreden en dat met een goede zitadvies voorkomen en/of beter verholpen had kunnen worden.

Decubitus is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op een bepaald huidgebied en daardoor een verminderde bloedvoorziening op die plek. Decubitus ontstaat vooral wanneer mensen langdurig in een houding blijven liggen of zitten. Er zijn verschillende plaatsen op het lichaam die extra gevoelig zijn voor decubitus. Dit zijn met name plaatsen waar het botweefsel dichter aan de oppervlakte ligt (stuit, hielen, ellebogen, schouderbladen) of plaatsen waar iets druk uitoefent op het lichaam.

Als ergotherapeut zijn wij in staat om zitadvies te geven om decubitus te voorkomen en een inschatting te geven of u in aanmerking kunt komen voor een aangepaste zitvoorziening via uw zorgverzekeraar.

Indien dit niet het geval is, kan ik u (objectief) informeren over het aan te schaffen meubilair en bij welke leverancier u dit kunt doen.

Wanneer u ook moeite heeft met het liggen in bed, beter slaapt op de bank of niet meer (of moeizaam) draait in bed, kunnen wij als ergotherapeut een observatie doen van uw lighouding en u hierover advies uitbrengen. Vaak kunnen mensen vanwege pijnklachten niet ontspannen in bed liggen of ervaren ze veel klachten met het opstaan uit bed. Soms zijn er zelfs al houdingsafwijkingen (vergroeiingen) aanwezig t.g.v. een verkeerde lighouding.
Dit kunnen allemaal indicaties zijn om in aanmerking te komen voor een ligsysteem vanuit uw zorgverzekeraar. Als ergotherapeut kan ik hierin adviseren en u begeleiden in het aanvragen hiervan.