REATTACH ReAttach is een door Dr. Paula Bartholomeus ontwikkeld als trans diagnostische interventie om kinderen en volwassenen te ondersteunen in het verwerken van psychologische stress en het ontwikkelen van stresstolerantie, adaptieve...

Read more

COVID-19 Sommige mensen houden na corona (ernstige) klachten. Soms zijn die meteen zichtbaar, zoals het verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet meteen zichtbaar, zoals snel moe zijn of problemen hebben met het geheugen of...

Read more

SLAAPPROBLEMEN Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als u langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaart u steeds meer beperkingen in uw functioneren. Op dan duur brengt het ook...

Read more

LAATSTE LEVENSFASE Voor mensen die zich in de palliatieve of terminale fase van hun leven bevinden, kan ergotherapie ook meerwaarde hebben. Hier wordt vaak nog niet zo bij stil gestaan. Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen pijn of angst...

Read more

HERSENLETSEL Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen ontstaan in de loop van het leven. NAH kan worden ingedeeld in 2 soorten; traumatisch hersenletsel (zoals bijv. een (verkeers)ongeval) en niet-traumatisch hersenletsel...

Read more

ONCOLOGIE Veel mensen met kanker hebben problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze ervaren onder meer pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit en cognitieve problemen. Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat ergotherapie voor...

Read more

COPD Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen...

Read more

REUMATISCHE AANDOENINGEN U kent vast iemand met reuma of artrose. Of u heeft het zelf. De kans is groot, want bijna 2 miljoen mensen hebben een vorm van reuma. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en...

Read more

DEMENTIE Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes die...

Read more

GERIATRIE Geriatrie heeft betrekking op de ouder wordende mens, met complexe aandoeningen. Patiënten hebben meestal last van lichamelijke, psychische en sociale problemen tegelijkertijd. Met het ouder worden kunnen problemen ontstaan in het...

Read more

VERMOEIDHEID Iedereen ‘rent’ zichzelf wel eens voorbij. De dagen zijn volgepland met activiteiten. Als gezond persoon, hoeft dit geen probleem te zijn. Na voldoende nachtrust of bijvoorbeeld een rustig weekend, kan men er weer fris tegenaan. Bij...

Read more

ZIT/LIG PROBLEMATIEK We zijn niet gemaakt om te zitten. Iedereen die wel eens wat langer op zijn billen heeft moeten zitten weet hoe ongemakkelijk dat kan zijn. Als ergotherapeut komen wij regelmatig in aanraking met mensen die diverse...

Read more