VERGOEDING

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar.

Dit betekent dat iedereen 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed krijgt. Sommige zorgverzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen, waardoor extra behandelingen of instructie aan mantelzorger vergoed wordt.

Contacteer uw eigen zorgverzekeraar voor meer informatie of kijk op:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie.

Tarieven
Soms kan de hulp van een ergotherapeut ook vergoed worden via het persoonsgebonden budget, ofwel PGB. Tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks geïndieerd door de Nza. Zorgverzekeraars hanteren deze als richttarief.

Gemiddeld kost een behandeling voor een ergotherapeut € 18,50 per kwartier. Voor een huisbezoek wordt een extra toeslag berekend van gemiddeld € 26,00.

Toegankelijkheid
Wij zijn geschoold in Directe Toegang Ergotherapie (DTE). Hierdoor is niet altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist noodzakelijk.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief wel/niet gewenst. U kunt een verwijzing voor ergotherapie krijgen van uw huisarts of specialist.

LET OP: Ergotherapie valt onder het wettelijk eigen risico (basiszorg) en kan hiermee dus verrekent worden als dit nog niet volledig is besteed. Voor dit jaar bedraagt het eigen risico € 385,00.